Sağlık

kulak çınlaması nedenleri ve altta yatan sebepler

Kulak çınlaması nedenleri

Tinnitus , akustik uyarı olmadan hastanın gürültüyü algılaması olarak da tanımlanabilir. Bu tonun farklı tonları, özellikleri ve özellikleri olabilir. En yaygın olarak çınlama olarak algılanan sesler bazen vızıltı, çanlar, rüzgar veya ıslık sesi, mekanik sesler, hışırtı, titreşimler vb. olarak tanımlanır. Tinnitus bir hastalıktan ziyade bir semptom olarak kabul edilir ve tedavi edilir. İşitme sisteminin en yaygın belirtisidir. Bu rahatsızlık, ruh sağlığı sorunlarına yol açacak ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyecek kadar şiddetli olabilir, bazı kişilerde dakikalar içinde gelip giden kulak çınlaması olabilir. Tinnitus bazen “hayalet gürültü” olarak adlandırılır çünkü yalnızca başın içinde duyulabilir ve dışarıdan duyulamaz.

Bu şikayet zamanla sıkıntılı bir hal alabilir. Bazı ciddi durumlarda zil sesleri ortam gürültüsünü bastıracak boyuta ulaşabilmektedir. Bu durum sonucunda stres, kaygı ve depresyon gibi ruhsal bozukluklara yatkınlık söz konusu olabilir.
Tinnitus tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Başka bir sınıflandırma türü, nesnel veya öznel kulak çınlamasıdır. Objektif tinnitus olarak adlandırılan tinnitusun ürettiği sesler sadece kişi tarafından değil başkaları tarafından da duyulabilir. Bu genellikle kulaktaki kan damarlarında bir sorun olduğunu gösterir. Vasküler kökenli kulak çınlaması, her kalp atışında karakteristik bir ses üretir.

Tinnitus nedir?

Objektif kulak çınlaması nadir görülen bir kulak çınlaması türüdür. Tinnitus vakalarının çoğu sübjektif tinnitus olarak kabul edilir. Sübjektif kulak çınlaması tipine sahip kişiler, yalnızca kendilerinin duyabileceği bir uğultu veya çınlama sesi duyar.

Tinnitus’un belirtileri nelerdir?

Tinnitus, kulakta ince, tiz bir ses duymaktır. Çok yaygın bir kulak çınlaması çan benzeri bir sestir. Bu ses yalnızca sübjektif kulak çınlaması bildiren hastalar tarafından duyulabilir. Zil sesinizin yanında duyduğunuz vızıltı veya tıslama seslerinin sıklığı kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde şiddetli olabilen kulak çınlaması için, semptom tablosunda konsantrasyon güçlüğü ve işitme kaybı gibi belirtiler yer alabilir. Tinnitus belirtileri kalıcı veya geçici olabilir. Objektif kulak çınlaması olan hastalarda, ortaya çıkan gürültü rüzgar gürültüsü şeklinde ritmik olarak duyulur.

Kalp atışıyla birlikte zaman içinde ortaya çıkan bu ses pulsatil tinnitus olarak da bilinir.
Genel olarak, kulak çınlaması ile ilişkili gürültünün şiddeti gün boyunca değişir. Tinnitus rahatsızlığı, ortam gürültüsünün azalması nedeniyle geceleri daha fazla hissedilir ve bazı insanlarda işitme kaybına neden olacak kadar şiddetli olabilir. Örneğin gürültülü endüstriyel alanlarda çalışan insanlar 4000 Hz civarındaki seslere maruz kaldıklarında işitme kaybı yaşarlar. Bu kişilerde travma sonrası maruz kaldıkları seslerin frekanslarına yakın tonlarda tinnitus oluşur.
Tinnitus, özellikle askeri personel arasında yaygın bir durumdur.

Bu kişilerde kulak çınlamasının ana nedeni çalışma ortamındaki silah sesleri, patlamalar gibi yüksek gürültü kaynaklarıdır. Askeri personelin yanı sıra film endüstrisi çalışanlarında da sahne efektlerine maruz kaldıklarında kulak çınlaması oluşabilir.
İşitme kaybına ek olarak, kulak çınlaması ile ilişkili semptomlar arasında hiperakuzi olarak bilinen işitme artışı yer alır. Hiperakuzisi olan hastalar kapı çarpması, sandalyelerin hareket etmesi ve kitap kapaklarının çarpması gibi çok yüksek ve yoğun sesler duyarlar ve bu tür normal ortam gürültüsü bile bazen dayanılmaz olabilir.

Tinnitus Neden Olur?

Tipik bir kulak çınlaması bir haftadan az sürer ve 5 dakikadan az sürer. Bu çok yaygındır ve herkes bunu zaman zaman yaşar. Ancak patolojik kulak çınlaması belirtilen süreden daha uzun sürer. Kalıcı kulak çınlaması gibi durumlar genellikle işitme kaybıyla ilişkilendirilir. Sadece hastanın algıladığı subjektif kulak çınlamasının birçok nedeni olabilir. Kulak kiri, kulak çınlamasına, uzun süreli gürültüye maruz kalmaya, yabancı cisimlere, kulak zarının delinmesine, orta kulak iltihabına, orta kulakta sıvı birikmesine, iç kulak hücrelerinde hasara, orta kulak kemik ve eklemlerinde sertleşmeye neden olarak kulak çınlamasını azaltabilir, ayrıca işitme kaybı, alerjiler, tansiyon değişiklikleri, Meniere hastalığı adı verilen bir hastalık, diyabet, anemi, menopoz, hormonal değişiklikler, baş ve boyun travması, tiroit hastalığı, anevrizma adı verilen kan damarı genişlemeleri ve işitmeyi kontrol eden sinirleri de etkileyebilir. , yanlış ilaç alım bozuklukları, nörolojik, metabolik veya psikiyatrik bozukluklar da “Çınlama neden olur?”
Yüksek sese maruz kalma artık kulak çınlamasının en yaygın nedenidir. Birçok kişi farkında değildir ancak trafik gürültüsü, şantiyeler, endüstriyel gürültü ve kalabalık şehirlerdeki yüksek sesli alarm sesleri kulak çınlamasına neden olabilir. Bir doktor veya özel becerilere sahip başka bir kişi tarafından dışarıdan duyulabilen nesnel kulak çınlaması, çok çeşitli vasküler patolojileri (damar hastalığı), nöromüsküler bozuklukları (kas hastalığı) ve lokal iltihabı (lokal iltihap) içerir. Tüm bu faktörlerin kulak çınlamasına neden olduğuna inanılmaktadır.
Orta veya iç kulak yapılarının hasar görmesi, yüksek seslerden sonra kulak çınlamasının en yaygın ikinci nedenidir. Orta kulak genellikle ses dalgalarını yakalamak, yükseltmek ve iç kulağa iletmekten sorumludur. İç kulaktaki yapılar bu ses dalgalarını beynin algılayabileceği elektrik sinyallerine dönüştürür. Kişi bu sesi beyne ulaşan elektrik mesajları algılanıp yorumlandıktan sonra duyar. Bu nedenle kulağın iç kısmına zarar veren travma, ses dalgalarının işlenmesi ve algılanmasıyla ilgili süreçleri bozabilir. Orta kulakta bulunan kulak zarı ve kemikçik gibi yapıların hasar görmesi, ses dalgalarının amplifikasyon yoluyla iletilmesinde sorunlara neden olur. Şiddetli bir diş ağrısı da kulak çınlaması hissine neden olabilir. Bununla birlikte, diş ağrısının doğrudan kulak çınlamasına neden olduğu kanıtlanmamıştır.

İleri derecede diş hasarı olan veya görünümünden memnun olmayan kişiler zirkonyum kaplama fiyatları için diş hekimleriyle iletişime geçmeyi tercih edebilirler.
Çeşitli ilaçlar alındıktan sonra kulak çınlaması ve diğer çeşitli işitme sorunları ortaya çıkabilir. Bu duruma oto toksisite denir. Yüksek doz aspirin, bazı loop diüretikler (diüretikler), antimalaryal ilaçlar, eritromisin ve gentamisin aktif içerikli antibiyotikler ve vinkristin gibi kemoterapötik ajanların uzun süreli kullanımı, potansiyel olarak ototoksik ilaç riskini azaltır.

 

Tüm yazıları okumak için tıklayın >