Sağlık

Kanser Çeşitleri Ve Korunma Yolları

Kanser, organizmayı ölüme sürüklemek üzere homostazinin (organizmanın dengesini sağlayan süreçler) etkisinden kurtularak, kendi kendine  aşırı derecede üreyip çoğalan değişime uğramış bir hücreden türeme bir klon, yani aynı türden bir hücre topluluğu olarak tanımlanır.

Enfeksiyonel hastalıklar ya da kalp ve damar hastalıklarında olduğu gibi kanserde de çeşitlilik görülmektedir. Kanserin yayılma süresi kanser çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı kanserler 10 yılı aşkın bir zamanda ilerlerken bazı kanserler birkaç hafta hatta birkaç gün içinde yayılma gösterebiliyorlar. Birkaç gün içinde yayılan kanserler büyük oranda ölümcül olmaktadır. 

Kanser Çeşitleri Ve Korunma Yolları

Hastalığa müdehalede tespit edilen urun hangi gelişme evresinde olduğu da önemli  bir faktördür. Kanserin tanımlanması için mikroskopik incelemeler ve hastadaki belirtilere bakılır. Her nekadar hastaya müdehale ve tedavi süreçleri bu hastalıkta önem arzetsede, hastalığın teşhis süresi ve doğru teşhiste bir o kadar önem arzetmektedir. İlk neoplazik değişime uğramasından itibaren geçen zaman ile urun büyüme hızı kanserin gelişme evresini belirler.

Her vakada, teşhis konur konmaz urun yayılma derecesi saptanmalı ve tedavi ona göre belirlenmelidir. Bu ise tedavi öncesinde, kanserin özelliklerinin dikkatle değerlendirilmesine ve her vakaya en uygun tedavi şeklinin kararlaştırılmasıyla mümkündür. Değerlendirme yöntemlerinde hastaya en az eziyet veren, en pratik olan ve en çok bilgi sağlayacak olan yöntem seçilmelidir. Bu konuda klinik muayene en kolay olan ve çoğu zaman en fazla bilgiyi sağlayan yoldur.

Bu araştırma urun nerede olduğunu, hacmini, diğer dokularla temasını görmeye ve değerlendirmeye almaya yarar. Kanser hastalığı ölümcül bir hastalık olduğu için tedavi sürecinde zararlı olduğu bilinmesine rağmen bazı tedavi yolları uygulanmaktadır. Bu hastalığın zorluğu doktorları bazı riskleri göze almaya zorlamaktadır. 

Kanser Tedavisi

Cerrahi müdahele en basit ve en az sakatlayıcı yöntemdir. Radyoterapi kobalt bombaları, parçacık hızlandırıcıları gibi ddış araçların veya doku içine veya yakınına yerleştirilmiş radyoaktif maddelerin yaydığı iyonlaştırıcı radyasyonları kullanır. Kemoterapi ilaç tedavisidir; özellikle hücrelerin aşırı çoğalmasını engelleyici ilaçlar kullanmaya dayanır. Bağışıklık tedavisi kanser hücrelerine yönelik bağışıklık mekanizmalarını güçlendirmeyi öngören bir tedavi biçimidir.

Kanserden Korunma Yolları 

Bilinen bütün kanser faktörleri, herkesin elinde olan önlemlerle ve kişinin kendi çabasıyla denetim altına alınabilir. Fizyolojik yaşlanma kanserin gelişmesini kolaylaştırır. Organizmanın tümünü zamansız ihtiyarlatan tütün, çeşitli kanserlere yol açabilir. Erkeklerde sık görülen ve en öldürücüsü olan akciğer kanseridir. Tabi bu kanser çeşidi az görülmesine rağmen kadınlarda da ortaya çıkmaktadır.

20-30 yıllık tütün tüketimi yapan kadınlarda büyük oranda akciğer kanseri ortaya çıkmaktadır. Gene sık görülen ve güneş altında fazla kalmaktan dolayı ortaya çıkan, çoğu zaman tehlikeli olmayan deri kanserleri vardır. Bu tür kanserler genellikle güneş ışınlarından korunamayan sarışın ve kızıl saçlı insanlarda ortaya çıkmaktadır. Sindirim sistemi kanserleri ise her iki cinste de sık görülen bir kanser çeşididir.

Bu hastalığa sebep olan beslenme faktörleri çok karmaşık olduğundan korunma yolları o kadar kolay değildir. Ancak çok düzenli beslenmeyle korunma sağlanabilir. Düzenli beslenmeden şu anlaşılır: iyi saklanmış, iyi korunmuş kaliteli ve çeşitli yiyeceklerle dengeli bir beslenme. Yiyecekler yağ, şeker ve alkol bakımından fakir, alkolsüz içecek ve bitkisel lif bakımından zengin olmalıdır. Dölyatağı boynu kanserleri, art arda gelen enfeksiyonlardan sakınmayı sağlayacak iyi bir cinsel hijyen ve doğum sayısı azaltılarak sınırlandırılabilir. Bazı meslek gruplarında sıklıkla görülen kanser türleride vardır. Bu tür meslek gruplarında risk şüphesi varsa o andan itibaren gözetim altında tutulur.  Kanserin yayılmasında çevre kirliliğinin elle tutulur bir rolu yok gibi görünmektedir. Fakat sigara tüketiminin ve virüslerin büyük etkisi bulunmaktadır.

İyileşme Ve Yeniden Uyum Dönemi 

Birçok kanserli hasta için iyileşme şansı yüzde 50’nin üstündedir, hatta bazılarında bu oran yüzde 100’ü de bulur. Bu sonuçlar özellikle genç yaşta olan hastalarda ve erken teşhis yapılmış hastalarda görülmektedir. Hastalığın teşhisi ne kadar erken yapılırsa tedavi süreci ve iyileşme olasılığı da o kadar yüksek olur. Bu tür hastalıklarda psikolojik etken de önemli bir rol oynamaktadır. Hasta hastane dışındaki hayatında dışlanmamalıdır. Belli hijyen önlemleri alındığı taktirde ve dikkatli olunması kaydıyla normal yaşantısından çok fazla soyutlanmamalıdır. İyileşip tekrar hayatına geri döneceği ümidi her hastada olması gerekir. Araştırmalar sonucunda pozitif düşüncenin hastalığı yenme konusunda büyük bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakat hastalığı yenip hayatına dönen hastalar için şunu da belirtmek gerekir ki bir kanserin kesinlikle iyileştiğini söylemek zordur. Bu tamamen gerçek dışıdır; tedavi edilen kanser hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş olsa bile, hasta bir başka kansere tutulabileceği gibi, ne kadar yaşlıysa o kadar yakın bir zamanda öldürücü bir başka hastalığa da yakalanabilir. Tedavi süreci urun tüm belirtilerini ortadan kaldırdığı takdirde tekrardan nüksetme riski çok azdır. Tabi tedaviden belli bir süre sonra takip altındaki hastada kanserin iyileştiğini hemen hemen kesinlikle söylemekte bir sakınca yoktur. Hastaların yaşlı ya da genç olması, cinsiyeti, ailevi durumu gibi faktörler tedavi sürecini etkilemektedir. Bu tür araştırmalar yapılan hastalarda farklı tedavi şekilleri uygulanmaktadır. Öyleki bazı hastalar hiç cerrahi müdehaleye uğramadan ayakta tedavisi sağlanmaktadır. Hasta ile tedavi eden doktoru arasında bilgi alış verişi yapılmakta, hasta bilgilendirilmektedir. Bu sayede hastanın tedaviye karşı umudu artmakta yükü hafiflemktedir. Bununda tedavinin seyrine olumlu yönde etkisi bulunmaktadır.