Sağlık

Sma Hastalığı Nedir ?

Sma Hastalığı ve Tedavi Türleri

SMA, motor nöronların, sinir hücrelerinin ve kasların çalışmasını etkileyen bir hastalıktır. SMA, çocukluk çağındaki insanlar için ölümcül bir hastalık olup, kas gücünün kalıcı olarak zayıflamasına neden olur. SMA, genetik bir hastalıktır; bu nedenle, doktorlar tarafından çoğu zaman tedavi olarak tam olarak önlenemez. Ancak, bu hastalık türüne sahip olan insanların yaşam kalitesini artıracak veya onların yaşamlarını uzatacak birçok tedavi türü vardır.

Neden Sma hastası olunur?

SMA hastalığının nedeni, nörodejenitif hastalık olarak tanımlanan genetik bir bozukluktur. Hastalık, vücudun motor nöronlarının, sinir hücrelerinin ve kasların çalışmasını etkileyen aktif genin bozulmasına yol açar. Hastalık, çocukluk çağında geliştiğinden, çocuklar arasında daha yaygındır. SMA, birçok farklı seviyede olabilir ve kas gücünün her seviyede farklı derecelerde etkilenebileceği anlamına gelir.
SMA hastalığı, doktorlar tarafından tam olarak önlenemez. Ancak, hastalık mevcut olduğunda, hastaların yaşam kalitesini artırmak veya yaşamlarını uzatmak için çeşitli tedavi türleri vardır. Bu tedaviler, hastalarda fiziksel ve duygusal desteği artırarak hastaların yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.
Fiziksel tedaviler, hastaların kaslarını korumak ve güçlendirmek için kullanılan tedavilerdir. SMA hastaları için önerilen fiziksel tedaviler, özellikle çocukluk çağı hastalar için, fiziksel terapiler, egzersizler ve iskelet kaslarının güçlenmesini sağlayan diğer tedavilerdir. Ayrıca, hastaların yaşamlarının kalitesini artırmak için fiziksel aktiviteye devam etmeleri önerilmektedir.
Duygusal destek, SMA hastalarının yaşamlarını desteklemek ve rahatlatmak için de kritik bir rol oynar. Bu nedenle, bu tür hastalar için psikolojik desteğin önemi büyüktür. Bu destek, hastalara yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların kendi hissetmelerini kolaylaştıracak şekilde sunulur. Psikolojik destek, hastaların duygusal ve fiziksel durumlarının iyileşmesine yardımcı olur

.

Kaç tip Sma hastalığı vardır?

Sma hastalığı, beş farklı seviyede olabilir; Type I, Type II, Type III, Type IV ve Yaygın Tip Sma. Type I SMA, en ağır ve en ölümcül formudur. Type II SMA, fiziksel hareketlerde çok hafif bir düşüşe neden olur. Type III SMA, çocukların daha kendine yeterli olmalarını sağlayan hareketleri etkiler. Type IV SMA, çoğu zaman erişkinlerde görülür. Yaygın Tip Sma ise, çocukluk çağındaki çocuklarda görülen en ağır formudur.

Sma ölümcül bir hastalık mıdır?

Sma, çocukluk çağındaki insanlar için ölümcül bir hastalıktır ve doktorlar tarafından tam olarak önlenemez. Ancak, bu hastalık türüne sahip olan insanların yaşam kalitesini artıracak veya onların yaşamlarını uzatacak birçok tedavi türü vardır. Fiziksel tedaviler, hastaların kaslarını korumak ve güçlendirmek için kullanılan tedavilerdir. Ayrıca, hastaların yaşamlarının kalitesini artırmak için psikolojik desteğe de ihtiyaç vardır. Bu nedenle, SMA hastalarının yaşam kalitesini artırmak için hem fiziksel hem de duygusal destek önemlidir.

 

Tüm yazıları okumak için tıklayın >